Ověřené překlady a soudní tlumočení

Ověřené překlady veškerých dokumentů z češtiny do španělštiny a ze španělštiny do češtiny:

 • doklady totožnosti
 • rodné a oddací listy
 • čestná prohlášení
 • veškeré dokumenty, které jsou součástí soudních sporů
 • daňová přiznání
 • a další

Soudní tlumočení:

 • soudní jednání
 • svatby
 • návštěvy matrik
 • jednání u notáře
 • pohovory na odboru azylové a migrační politiky MV
 • a další